Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/inwestycje/inwestycjeoswiata-i-rek/do-2019/7418,Oswiata-i-rekreacja.html
2022-08-14, 07:57

Oświata i rekreacja

ZADANIA INWESTYCYJNE KUBATUROWE
 - Oświata i rekreacja -

Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK przy SP nr 1

[obrazek]

[obrazek]

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

[obrazek]

Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie


[obrazek]

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury

[obrazek]

[obrazek]

Opcje strony