Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/12496,Wspolne-posiedzenie-Komisji-Planowania-i-Zagospodarowania-Przestrzennego-oraz-Ko.html
2022-08-14, 08:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Technicznej

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe, aula widowiskowa

06.10.2021 16:00

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Opcje strony