Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/4322,16-maja.html
2022-08-14, 07:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

16 maja

Posiedzenie Komisji Technicznej

Posiedzenie Komisji Technicznej

W dniu 16 maja 2013 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Technicznej
Grzegorz Porowski

Opcje strony