Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/6348,27-29-grudnia.html
2022-08-14, 08:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27-29 grudnia

Świąteczne Fanaberie w Centrum Kultury. Oferta płatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w przerwie międzyświątecznej

Świąteczne Fanaberie
OFERTA PŁATNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty z Programowania dla Dzieci 
(wiek 6-7 lat) 
27-29 grudnia, godz. 13.15-15.15

[obrazek]

Na zajęciach dzieci (kl. 0-2) rozwiną zdolności informatyczno-matematyczne. Mali „koderzy” poznają podstawy programowania (kodowanie + matematyka) - pracując w  obrazkowych językach programowania (przypominających puzzle z komendami dla programu), nauczą się zasad programowania i pierwszych komend - samodzielnie zaplanują i zaprogramują interaktywne historie, animacje i gry. W praktycznych wyzwaniach programistycznych rozwiną umiejętności logicznego myślenia oraz matematyczne. 
Celem zajęć jest mądre przedstawienie najmłodszym jak używać nowych technologii (innych niż gry komputerowe). Dzieci z użytkowników komputerów stają się świadomymi twórcami (programistami), co sprzyja rozwojowi zainteresowań i praktycznych umiejętności kodowania i matematyki - innych niż gry komputerowe.
Zajęcia będzie można kontynuować w trybie regularnym w CK w Łomiankach.

Koszt:
100/karnet 3-dniowy
Opłatę należy uiścić najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto bądź w recepcji Centrum Kultury. 
Brak możliwości jednorazowego wejścia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury lub pod numerem .
Limit miejsc: 10

Warsztaty z Programowania dla Młodzieży 
(wiek 8-11 lat) 
27-29 grudnia, godz. 15.15-17.15

[obrazek]

Zajęcia wprowadzające młodzież szkolną (dziewczynki i chłopców, wiek 8+) w podstawy kodowania. Dzieci pracują w graficznych edukacyjnych językach programowania, uczą się krok-po-kroku zasad i komend programowania - samodzielnie tworzą pierwsze programy multimedialne (animacje, gry) oraz użytkowe (kalkulatory i narzędzia). W przyjazny sposób zachęcamy dzieci do zainteresowania się programowaniem, jako rozwijającym i ambitnym wykorzystaniem możliwości własnego umysłu. Z czasem, już zaawansowani kursanci samodzielnie projektują i programują bardziej złożone programy (aplikacje i gry na własne urządzenia mobilne).
Równocześnie na zajęciach dzieci i młodzież szkolna na praktycznych przykładach wzbogaca wiedzę matematyczną o umiejętności niezbędne do sprawnego kodowania.
Dzieci z użytkowników komputerów stają się świadomymi twórcami (programistami), co sprzyja rozwojowi zainteresowań i praktycznych umiejętności kodowania i matematyki - innych niż gry komputerowe.

Koszt:
120/karnet 3-dniowy
Opłatę należy uiścić najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto bądź w recepcji Centrum Kultury. 
Brak możliwości jednorazowego wejścia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Limit miejsc: 12

Malarstwo "W Kręgu Barw"
27-29 grudnia, w godz. 13.15-15.15

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 7-107 lat  na zajęcia plastyczne prowadzone przez artystów plastyków-Halinę i Bartłomieja Kuźnickich. Zajęcia w środę, czwartek, piątek w godzinach 13.15-15.15.
Koszt:
Karnet 3-dniowy 100 zł.
Opłatę należy uiścić najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto bądź w recepcji Centrum Kultury. 
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.


Warsztaty edukacyjne z Robotyki 
27-29 grudnia, godz. 13.15-15.15

[obrazek] 

Tworzenie robotów? – nic prostszego! Nasze dzieci i młodzież na zajęciach z robotyki pokażą, że można z pomocą nauczyciela opanować tę sztukę. Patrząc na roboty, jakie powstają na naszych zajęciach stałych, można odnieść wrażenie, że technika nie ma tajemnic przed naszymi dziećmi i młodzieżą.
Na warsztatach będą wykorzystywane zestawy lego mindstorms EV3.
 
Koszt:
100/karnet 3-dniowy
Opłatę należy uiścić najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto bądź w recepcji Centrum Kultury. 
Brak możliwości jednorazowego wejścia!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury.
Limit miejsc: 14

Opcje strony