Oficjalny Serwis Informacyjny

Rezerwat ornitologiczny „Ławice Kiełpińskie”

Rezerwat został utworzony w 1998 rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23 grudnia 1998. Powstał dzięki wieloletnim staraniom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Przedmiotem ochrony są miejsca gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, szczególnie kolonie gniazdowe rybitwy białoczelnej, a także miejsca lęgowe mewy śmieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej, sieweczki obrożnej, brodźca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka.

Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 803 ha. Jest to drugi co do wielkości, po rezerwacie „Las Kabacki im. Stefana Starżyńskiego” rezerwat na Mazowszu, zaś jeden z 15 utworzonych dotychczas na całej Wiśle rezerwatów ornitologicznych. Grunty rezerwatu stanowią w całości własność Skarbu Państwa.  Rezerwat obejmuje obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących i brzegów rzeki Wisły w granicach gmin: Łomianki (328,1683 ha), Jabłonna (387,671 ha) oraz dzielnicy Warszawy Białołęka (88,2674 ha).

Rezerwatem tym, podobnie jak pozostałymi tego typu obiektami w województwie mazowieckim, zarządza i odpowiada za stan chronionej w nim przyrody Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie, porządku i bezpieczeństwa pilnują funkcjonariusze z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, zaopatrzeni w sprzęt pływający.

Na terenie rezerwatu obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń, najważniejsze z nich to: 

  • zakaz przebywania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  • uprawianie żeglugi wyłącznie po ustalanym przez służby wodne szlaku żeglugowym, z zakazem przebywania na wszelkich wyspach,
  • zakaz śmiecenia, palenia ognisk, hałasowania, biwakowania, wjazdu pojazdów itp.

Dozwolone jest wędkowanie, lecz wyłącznie dla uprawnionych do tego członków Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadających opłaconą kartę wędkarską (1)

http://wislawarszawska.pl/rezerwat-ornitologiczny-lawice-kielpinskie/

Źródło: Wiesław Nowicki: Rezerwat ornitologiczny „Ławice Kiełpińskie”. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. [dostęp 2019-03-12].
fot. Dariusz Dąbrowski

 

Opcje strony

do góry