Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach kieruje swoją ofertę do rodzin z dziećmi, rodzin wieloproblemowych, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą.

W naszej pracy koncentrujemy się na prowadzeniu działań w zakresie edukacji, wsparcia i profilaktyki.

Swoje cele realizujemy poprzez pomoc w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i zdobywaniu wiedzy potrzebnej w procesie wychowania, jak również poprzez pomoc we wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Dbamy też o rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci oraz ich potrzeb. Edukujemy w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez agresji oraz przeciwdziałamy przemocy w rodzinie.

Opcje strony

do góry