Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/14715,Komendant-Powiatowy-Policji-dla-Powiatu-Warszawskiego-Zachodniego-zaprasza-miesz.html
2023-01-27, 18:24

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza mieszkańców gminy Łomianki na debatę społeczną

  • 28 października 2022 r.
  • godz. 17:00-19:00
  • Centrum Kultury w Łomiankach, przy ul. Wiejskiej 12a

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

 

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Źródło: TUTAJ

 

 


25.10.2022 r.
grafika:kż

Opcje strony