Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Rada Seniorów - nabór kandydatów na kadencję 2023–2026

Burmistrz Łomianek ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów gminy Łomianki w latach 2023–2026.

Rada Seniorów Gminy Łomianki, utworzona Uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku, reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie gminy Łomianki. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Kadencja Rady będzie trwała 3 lata. Rada Seniorów będzie liczyła od 9 do 15 członków. Kandydatem na członka Rady może zostać:

  • przedstawiciel seniorów posiadający poparcie co najmniej 10 seniorów zamieszkałych na terenie gminy,
  • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, np. organizacji pozarządowej, UTW.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady wynosić będzie od 9 do 15 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci obejmą mandat członka Rady, natomiast gdy kandydatur będzie powyżej 15, wybór członków Rady odbędzie się na zebraniu seniorów zwołanym przez Burmistrza. Seniorami są osoby, które ukończyły 60 lat.

Nabór kandydatów prowadzony jest do 31 stycznia 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe są także dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115 oraz w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Staszica 2.
Formularze zgłoszeniowe i listy poparcia wraz z pisemnymi oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 115.

jp
10.01.2023
grafika: mk

Opcje strony

do góry