Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

I edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Ruszyła 22 marca 2011 roku. Organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej". Celem Konkursu jest wsparcie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów ekonomii społecznej. Przewidziane są nagrody finansowe i doradcze.

Udział w konkursie mogą wziąć:
  • stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej
  • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów
  • spółdzielnie socjalne, spółdzielnie osób prawnych
  • spółki kapitałowe (akcyjne i z o.o.), które w umowach założycielskich wprowadziły zapisy o prowadzeniu działalności w celach społecznych oraz o przeznaczeniu zysków na cele społeczne.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku i na stronie Konkursu: http://konkurs-es.pl/

Opcje strony

do góry