Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/8816,Kolejne-kilometry-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-w-gminie-Lomianki-zrealizo.html
2020-10-31, 21:02

Kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki zrealizowane

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Łomiankach Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla zadania:
 
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i ulicy Vivaldiego w gminie Łomianki” na odcinku od Al. Chopina do ul. Kościelna Droga.
 
W ramach niniejszego zadania wykonano:
  • 430 m sieci kanalizacji DN200;
  • 211 m przyłączy kanalizacyjnych DN160;
  • 456 m sieci wodociągowej DN110;
  • 223 m przyłączy wodociągowych DN40;
 
oraz „Budowa sieć wodociągowa i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ulicy Miłej i M. Konopnickiej”
 
W ramach niniejszego zadania wykonano:
  • 1305,4 m kanalizacji grawitacyjnej DN200 – DN250;
  • 632,3 m przyłączy kanalizacyjnych DN160;
  • 311,4 m sieci kanalizacji tłocznej DN110 – DN160;
  • 3 szt. przepompowni ścieków – DN1500;
  • 1444,7 m sieci wodociągowej DN90 – DN160;
  • 677,9 m przyłączy wodociągowych DN40 – DN63.
 
 
W związku z tym, że biuro ZWiK pracuje zdalnie, w celu rozpoczęcia procedury przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w zasięgu których znajduje się Państwa nieruchomość, należy:
 
1. Pobrać ze strony www.zwik-lomianki.pl  -> „Dla Mieszkańców” -> „Dokumenty do pobrania”  i wypełnić wniosek o wydanie Warunków Technicznych – pozycja nr 4.
 
2. Z tej samej zakładki należy pobrać i dołączyć do wniosku wypełnione „Oświadczenie o dysponowaniu działką” – pozycja nr 3.
 
3. Wypełnione dokumenty wraz z mapką sytuacyjną z oznaczonym umiejscowieniem działki należy przesłać na adres zwik@zwik-lomianki.pl
 
4. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić Projektantowi, posiadającemu stosowne uprawnienia, wykonanie projektu technicznego budowy przyłącza(y). Projekt przyłącza(y) należy uzgodnić w ZWiK po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19.
 
Informujemy również, że wraz z powrotem do normalnego trybu pracy Biura ZWiK, przywrócona zostanie możliwość zlecenia projektu przyłącza(y) oraz budowę przyłącza(y) przez ZWiK.  Zlecając prace związane z budową przyłącza(y) ZWiK istnieje możliwość skorzystania z nieoprocentowanej oferty ratalnej.
 
Tomasz Czajkowski
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 
19.03.2020
fot. zwik
 

Opcje strony