Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/9118,Odbior-odpadow-od-lipca-br-w-gminie-Lomianki-pod-znakiem-zapytania.html
2020-09-25, 11:59

Odbiór odpadów od lipca br. w gminie Łomianki pod znakiem zapytania

Jeden człowiek potrafi zablokować pracę całej Rady Miejskiej. Konsekwencje poniosą wszyscy mieszkańcy gminy. Burmistrz walczy o ciągłość odbioru odpadów. 

 Kilkumiesięczne uchylanie się od obowiązku zwołania sesji Rady Miejskiej przez byłego przewodniczącego spowodowało bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla mieszkańców Łomianek. Jedną z nich jest wciąż nierozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców. Choć urzędnicy przetarg przeprowadzili, gmina nie może podpisać umowy, a przetarg trzeba będzie unieważnić. Podpisanie umowy wymaga bowiem zmian w budżecie i stosownej uchwały Rady Miejskiej. Radni wprawdzie odwołali już przewodniczącego, ale ze względu na niecodzienną sytuację do której doprowadził radny Salwowski o ważności uchwał podjętych na sesji zwołanej przez wiceprzewodniczącą zdecyduje organ nadzorczy - czyli Wojewoda Mazowiecki. Nadzieją napawają rozstrzygnięcia NSA w zbliżonych sprawach.

Do dziś nie wiemy czy, kto, kiedy i zgodnie z jakim harmonogramem odbierał będzie odpady od 1 lipca 2020 r.!!!
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak nie może dopuścić do tego, by przez nieodpowiedzialność jednego człowieka i luki w prawie, śmieci zalały Łomianki. We współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łomiankach szuka rozwiązań zastępczych. Będziemy na bieżąco informować Państwa o możliwych rozwiązaniach tego problemu. 

mjr
grafika: pixabay/mn

08.06.2020

Opcje strony