Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/9148,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-Programu-Sportowe-Wakacje.html
2020-08-14, 19:12

Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Minister Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: „Sportowe Wakacje +”

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

17.06.2020

Źródło: www.gov.pl

Opcje strony