Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/9809,Gminny-Program-Wymiany-Piecow.html
2020-10-31, 19:52

Gminny Program Wymiany Pieców

Przypominamy, że do 15 września br. można złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany pieców w ramach Gminnego Programu Wymianów Pieców.

Gminny Program Wymiany Pieców wspiera ograniczanie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Łomianki na lokalnych zasadach, czyli został dostosowany do naszych lokalnych potrzeb. Pomoc finansowa jest udzielana w formie dotacji celowej. Wysokość takiej dotacji wyniesie 70 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż dziesięć tysięcy złotych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie więcej niż siedem tysięcy złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem.

Dokumentacja Gminnego Programu Wymiany Pieców, wraz z wszystkimi formularzami, dostępna jest poniżej. Dokumentację można również otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska UM w budynku przy ul. Warszawskiej 71 w Łomiankach (pokój 5, tel. 22 76 86 224, 22 76 86 225).

Decyduje data wpływu do Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
  1. Gminny Program Wymiany Pieców
  2. Instrukcja krok po kroku
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 4

Opcje strony