Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/inwestycje/infrastruktura-drogowa/do-2019/7416,Realizacje-inwestycyjne-do-2019-r.html
2021-06-12, 14:18

Realizacje inwestycyjne do 2019 r.

Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z budową chodnika i odwodnienia

[obrazek]

Budowa chodnika w ul. Wiosennej
(odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej) wraz z odwodnieniem

[obrazek]

Przebudowa fragmentu  ul. Jagodowej w rejonie pętli autobusowej

[obrazek]

Przebudowa ul. Podróżnej

[obrazek]

Przebudowa fragmentu ul. Ogrodowej od ul. Rolniczej do ul. Cienistej

[obrazek]

Budowa ul. Jesionowej

[obrazek]

Budowa ul. Sasanki wraz z budową chodnika i odwodnienia

[obrazek]

Budowa ul. Skrzetuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia

[obrazek]

Przebudowa ul. Szczęśliwej wraz z budową chodnika i odwodnienia

[obrazek]

Opcje strony