BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

Dostępność jednostki - Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności, skarga na brak zapewnienia dostępności

Informacje w zakresie dostępności urzędu

Klient w zakresie dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach może:

  • poinformować o braku dostępności
  • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
  • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
  • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wnioski należy złożyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łomiankach:

  • dostarczając je osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej (przy ul. Szpitalnej 7)
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,  ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki
  • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@opslomianki.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.    
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

 Gdy Ośrodek Pomocy Społecznej nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

  1.  w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy )albo
  2.  w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
  3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
 

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorami ds. dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.
Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej – Monika Drabarek, kancelaria@opslomianki.pl, tel. (22) 751 90 57.

https://lomianki.pl/ops/wolnytekst/11083,Deklaracja-dostepnosci.html

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Laura Falińska
Osoba modyfikująca informację:
Laura Falińska

Opcje strony

do góry